Featured Post

Cụ bà 84 tuổi lập trình ứng dụng, đích thân Tim Cook mời đến nói chuyện

Cụ bà 84 tuổi nói rằng không bao giờ là quá muộn để tìm hiểu về công nghệ thông tin và tài chính. Bà Masako Wakamiya , Nhật Bản, có chiế...

Powered by Blogger.

Popular Posts